Skogsträdgården i Färjenäs
 • Start
 • Aktiviteter
 • Kontakt
 •    Minikurs i Skogsträdgårdsodling Vårterminen 2018

  Skogsträdgårdsodling har fått en omfattande internationell uppmärksamhet under de senaste decennierna. I Sverige har sedan ett tiotal år försök gjorts på ett flertal ställen runt om i landet med en sådan odlingsform med goda resultat.

  I denna typ av odling efterliknar man skogens ekosystem, vilket innebär att man främst odlar växter som är fleråriga (träd, buskar, klätterväxter, örter, knölar och rötter) och man utgår ifrån att växterna samspelar på olika sätt som är till ömsesidig nytta för dem (t ex att vissa växter tillför näring till jorden eller att andra växter, såsom marktäckare, förhindrar att ogräs sprider sig).

  Genom att man kombinerar höga och låga växter (t ex träd, buskar och örter) blir odlingen tredimensionell, vilket gör att man kan få en mycket hög avkastning på en given yta. Om man planerar och designar odlingen på ett riktigt sätt blir efterhand denna till stor del självreglerande vilket innebär att tiden för skötseln av den blir mycket liten.

  En stor vikt läggs vid att det finns en mångfald av olika typer av växter i odlingen, vilket medför att den blir mer motståndskraftig mot olika typer av störningar, t ex sjukdoms- och insektsangrepp. Detta innebär att man inte endast odlar mer konventionella ätliga växter, som t ex äpplen, päron, plommon etc. utan även mer ovanliga som asiatiska päron, mullbär, kvitten, mispel etc. och ett stort antal olika ätliga örter, rötter och knölar.

  Denna typ av odling passar både för mindre tomter (t ex en villatomt) och för större marker och kan användas i en stadsmiljö såväl som på landsbygden.

  Kursen syftar till att ge en kortfattad teoretisk grund för att förstå odlingsformen och utifrån denna kommer en genomgång att göras av hur man konkret går till väga för att skapa sin egen skogsträdgård, som också innefattar praktiska moment i Färjenäs Skogsträdgård.

  Kursen inleds med en kvällsföreläsning om tre timmar (18.00 – 21.00) den 26 april 2018 i Studiefrämjandets lokaler (Falkgatan 7). Denna innefattar följande punkter:
  1. Översiktlig genomgång av det ekologiska samspelet i en skog och i en skogsträdgård. Beskrivning av skogsträdgårdens olika beståndsdelar och hur de kan kombineras.
  2. Urval av växter lämpliga för en skogsträdgård.
  3. En översiktlig beskrivning av den praktiska planeringen av skogsträdgård (t ex hur man planerar för växturval, placeringen av växter och avståndet mellan dem).

  Detta följs av en halvdags fortsättning, söndagen den 29 april (12.00 – 16.00), ute vid Färjenäs Skogsträdgård på Hisingen (Salterigatan). Här kommer fokus att ligga på det praktiska arbetet i att anlägga och sköta en skogsträdgård, t ex hur man går tillväga för att förbereda mark och för att planera in och plantera växter, sätta upp växtskydd, eventuell dränering av mark etc. Vi kommer där även att gå igenom olika metoder och tekniker för uppförökning av eget plantmaterial.

  Kursen är avgiftsfri.
  Anmäl dig här!